Ek ghar jrur de apni beti ko😏

Ek bap ek maa or uske bhayi chahe sadi me kuch bhi de par hath jodkar πŸ™πŸ˜’

Vinti hai dhej ki jgh agr usko ek ghar de to bhut accha hoga nhi to ek ghar se to wo nikal di jati hai

Or dusra ghr usko kabhi milta hi nhi, wo jaye to kha jaye😏😏😏😏

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: