Shikayte bhi kis se kare ham😏😏😏

Shikayat bhi kisse Kare Ham Jab Koi samajhne Aur sunane wala hi Nahin ,

Kuchh baten Dil Ki Dil Mein Hi Rah Jaati Hai ,

unhen Kahane na Kahane Se Koi Bhi fayda Nahin Hai,

Malal kis baat ka Karen Jab Har Koi Matlabi Hota ja raha hai,

Shikayte bhi kis se kare ham…..

One thought on “Shikayte bhi kis se kare ham😏😏😏

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: