Le chal parle par mujhe……

Le chal parle par mujhe, o khivya le chal parle par mujhe.

Ab ye nav jo bich bhvar me pdi hai, esko par lga tu hi ,

Le chal parle par mujhe…..

Khi gharayi hai to khi pr kam pani hai sb janta hai tu hi

Le chal parle par mujhe….

En duba dene wali lhro se dar lgta hai mujhe, kha par hai kinara ye phchanta hai tu hi.

Le chl parle par mujhe….

One thought on “Le chal parle par mujhe……

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: