Mjedar👌👌😀

Dekhiye ji dekhiye🕵‍♂chmtar ho gya

Ab sb kuch mjedar ho gya😄

Neta kya abhineta har koyi yha jmidar ho gya.

Dekhiye ji dekhye……..

Phiya bna bailgadi bni🤣

Cycle chli 🚴‍♂car bni🚓aaj ka

Aadmi hwayijhaj ✈️pe swar ho gya.

Dekhiye g dekhiye…..

2020 bhi me kya bura hal ho gya

Desh kya ya videsh be hal ho gya,

Aesi pdi mar hr koyi berojgar ho gya

Aadmi har ek aadmi kangal ho gya🙄

Dekhiye g dekhiye….

Sadi band khadi band

Es bat ka kam roj gya,ab to jsno ka band bhoj ho gya🤣

Or es bat ko jhelte huye pura sal ho gya.

Dekhiye g dekhiye….

,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: